logo

Racjonalnie. Optymalnie. Kompleksowo.

 

Dla przedsiębiorców

Wspieramy przedsiębiorców zarówno w zakresie optymalizacji prowadzonej działalności jak i pomagamy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Czytaj więcej
 

Dla kancelarii prawnych

Dla kancelarii prawnych oferujemy zarówno sprzedaż usług prawno-finansowych dla klientów jak i wsparcia w zarządzaniu kancelarią.

Czytaj więcej
 

Dla doradców restrukturyzacyjnych

Wspieramy zarządców zarówno w zakresie tworzenia planu restrukturyzacyjnego, bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem jak i w rozmowach z ewentualnymi inwestorami.

Czytaj więcej

o firmie

Adam Piasecki - Magister Ekonomii. Studiował na kierunku Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw oraz na kierunku Ubezpieczenia Gospodarcze na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywał w domu maklerskim oraz funduszu inwestycyjnym. Zajmuje się optymalizacją kosztów w przedsiębiorstwie oraz wyceną spółek. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod ilościowych w zarządzaniu finansami oraz eksploracji danych masowych. Autor kilku publikacji dotyczących wyceny instrumentów pochodnych oraz dynamicznych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie :doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów, tworzenia i wdrażania planów restrukturyzacyjnych zarówno naprawczych jak i rozwojowych oraz doradztwa w zakresie sprawozdawczości finansowej. Zajmuje się także oceną projektów inwestycyjnych, wyceną przedsiębiorstw metodą dochodową oraz z wykorzystaniem opcji rzeczywistych. W dotychczasowej pracy rozliczał projekty unijne a także modelował systemu informacji zarządczej. Wyróżnia się także szeroką wiedzą teoretyczną, pozwalającą na wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w najefektywniejszy w danych warunkach sposób. Posiada doświadczenie jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Współpracuje z kancelariami prawnymi i doradcami restrukturyzacyjnymi w celu oferowania klientom połączonych usług prawno-ekonomicznych.

Dla przedsiębiorców

W ramach prowadzonego doradztwa oferujemy przedsiębiorcom optymalizację rentowności przedsięwzięcia zarówno przez dokonanie prawidłowej oceny poszczególnych segmentów prowadzonej działalności jak i poprzez analizę ponoszonych kosztów zarówno stałych jak i zmiennych. Doświadczenie moje oraz współpracowników obejmuje wiele branż takich jak produkcja, hutnictwo, usługi niematerialne, handel hurtowy, handel detaliczny ze szczególnym uwzględnieniem sieci handlowych, usługi budowlane, przemysł przetwórstwa spożywczego i wiele innych. Szeroki przekrój branż pozwala nam na spojrzenie na problemy klienta w sposób możliwie szeroki. Specjalizujemy się w wykorzystaniu rozwiązań niestandardowych przeniesionych często z innych branż. Podejmujemy się także na zlecenie potencjalnych inwestorów analiz due diligance oraz wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych. Oferujemy także usługę zarządzania finansami przedsiębiorstwa co umożliwia korzystanie ze specjalistycznej wiedzy bez konieczności tworzenia stanowiska dyrektora finansowego. Usługę tę oferujemy zarówno w sposób całkowicie zewnętrzny jak i sposób mieszany poprzez wprowadzenie do przedsiębiorstwa niżej wykwalifikowanego pracownika oraz wsparcie w sposób usługowy przez zewnętrznego dyrektora finansowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie związane ze współpracą z kancelariami prawnymi co umożliwia nam świadczenie łączonych usług ekonomiczno-prawnych (we współpracy z Państwa działem prawnym, zewnętrzną kancelarią, bądź prawnikami współpracującymi z nami). Pozwala to zintegrować działania planistyczne z realizacją oraz konstruowaniem konstrukcji prawnej w ramach której działać będzie Państwa przedsięwzięcie. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu księgowości, marketingu, sprzedaży, zakupów w celu wsparcia przedsiębiorstwa. Współpracujemy z interim managerami którzy mogą wesprzeć zarząd bądź właściciela w zarządzaniu spółką w okresie wdrażania nowych projektów bądź restrukturyzacji działalności.

Dla kancelarii prawnych

Od 4 lat współpracujemy z kancelariami prawnymi oferując wsparcie ekonomiczne dla usług oferowanych przedsiębiorcom przez kancelarie prawne. Doświadczenie pokazuje, że usługi łączone prawno-ekonomiczne są bardzo pożądane przez klientów ze względu na zrozumienie celów ekonomicznych oraz uwarunkowań rynkowych usług które zostały zlecone Państwa prawnikom. Świadczenie usług ekonomiczno-prawnych poszerza zakres współpracy z klientami co pozwala na lepsze zrozumienie jego potrzeb oraz bardziej precyzyjne wsparcie dla przedsiębiorcy. Z własnych doświadczeń wiemy, że istnieje znaczna rozbieżność w postrzeganiu tych samych procesów gospodarczych przez prawników i ekonomistów natomiast nasze doświadczenie we współpracy z kancelariami prawnymi pozwala nam na komunikację umożliwiającą zbieżność celów prawnych i ekonomicznych usługi. Wspierając kancelarie prawne oferujemy następujące usługi :

• Due diligance przedsiębiorstw przed zawarciem umów nabycia bądź połączenia
• Wycenę projektów inwestycyjnych
• Analizę skutków ekonomicznych zawartych umów
• Optymalizację procesów u klienta
• Opracowanie relacji pomiędzy spółkami powiązanymi
• Opracowanie polityki cen transferowychDla kancelarii z którymi współpracujemy świadczymy też usługi w zakresie wsparcia partnera zarządzającego takie jak:

• Ocena rentowności poszczególnych usług, działów, pracowników, klientów.
• Wprowadzenie systemu informacji zarządczej.
• Optymalizację kosztów stałych
• Opracowanie modelu wyceny usług
• Pomoc w budżetowaniu roku
• Wsparcie przy planowaniu rozwoju kancelarii

Oferujemy także usługi stałego wsparcia ekonomicznego partnera zarządzającego przez wprowadzenie dyżurów naszych pracowników w kancelarii. Współpracujemy także z wieloma biurami rachunkowymi oraz kancelariami doradców podatkowych. Do rozliczeń wspólnych projektów podchodzimy w sposób elastyczny jak najbardziej dogodny zarówno dla kancelarii jak i klienta. Metody rozliczeń stosujemy zazwyczaj zbieżne z metodami stosowanymi przez kancelarię w celu przejrzystości usługi dla klienta (rozliczenie godzinowe, ryczałt, ryczałt z limitem godzin). Możemy dokonywać rozliczeń zarówno przez kancelarię jak i poprzez świadczenie równoległej usługi dla klienta docelowego.

 

Dla doradców restrukturyzacyjnych

Posiadamy głębokie doświadczenie w zakresie oceny przedsiębiorstw, tworzenia planów restrukturyzacyjnych oraz ich wdrażania. Współpracowaliśmy z twórcami prawa restrukturyzacyjnego już na etapie prac nad ustawą. Braliśmy udział w tworzeniu planu restrukturyzacyjnego pierwszego otwartego postępowania sanacyjnego w Polsce i od tego czasu utworzyliśmy kilkanaście planów. Bazujemy na naszym doświadczeniu jakie zdobyliśmy restrukturyzując przedsiębiorstwa bez wykorzystania postępowania sądowego. Współpracujemy z przedsiębiorstwami w trudnej sytuacji nie tylko w okresie postępowania sanacyjnego ale także w okresie przygotowania do złożenia wniosku a także w okresie realizacji układu z wierzycielami. W ramach współpracy oferujemy:

Ocenę faktycznego stanu przedsiębiorstwa
• Ocenę możliwości restrukturyzacji operacyjnej przedsiębiorstwa
• Tworzenie wstępnych planów restrukturyzacyjnych
• Tworzenie planów restrukturyzacyjnych
• Monitorowanie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa
• Usprawnienie współpracy pomiędzy doradcą restrukturyzacyjnym oraz przedsiębiorstwem
• Wsparcie ekonomiczne doradcy restrukturyzacyjnego i zarządu spółki (w sytuacji pozostawienia zwykłego zarządu)
• Pomoc w odtworzeniu struktur przedsiębiorstwa które często ulegają rozpadowi w momencie złożenia wniosku restrukturyzacyjnego
• Wsparcie w kontaktach z wierzycielami ze szczególnym uwzględnieniem banków.
• Współpracujemy ze specjalistami z zakresu księgowości, marketingu, sprzedaży, zakupów w celu wsparcia przedsiębiorstwa.
• Współpracujemy z interim managerami którzy mogą wesprzeć zarządcę w bieżącym zarządzaniu spółką

Publikacje

Kontakt

Adam Piasecki Doradztwo Gospodarcze
Plac Jesionowy 48
62-035 Kórnik
biuro@apdg.com.pl
532-399-333
NIP 777-233-41-53